Miks pühapäeval naiste poolt hääletada?

Feministeerium intervjueeris enne valimisi kolmeteist naist, kes on võrdlemisi hiljuti poliitikasse sisenenud. Sarjaga soovisime anda naistele ruumi ja tähelepanu, sest tahame, et naisi oleks poliitikas rohkem.

Vabariigi valimiskomisjoni andmetel on naiste osakaal 2017. aasta kandidaatide hulgas 38,6%. Seda on vähem kui varasematel kohalikel valimistel (2013. aastal oli naisi kandidaatide hulgas 40%, 2009. aastal 38,7% ja 2005. aastal 39,3%). Ajas tuleb minna viisteist aastat tagasi, et leida kohalikud valimised, kus naiste osakaal oli tänavusest madalam. Valitute hulgas on naisi alati veel vähem kui kandidaatide seas. Kohalikel valimistel on valitud naiste osakaal reeglina jäänud 30% kanti.

Miks on naisi üldse poliitikasse vaja?

Norra politoloog Helga Hernes on toonud välja kolm põhjust, miks naised peaksid olema poliitikas: see on õigluse küsimus, naised lisavad poliitikasse midagi uut ning naiste ja meeste poliitilised huvid võivad konflikti sattuda.

Kas see tähendab, et mehed ei võiks seista hästi naiste huvide eest või olla sarnaste kogemustega, näiteks üksikisadena või seksuaalvägivalla ohvritena? Ei tähenda. Võib tõesti juhtuda, et naise parim esindaja valitud kogus on hoopis mees.

Kas probleemiks on valija või erakond?

Päris sageli kuulen argumenti, et probleem on valijates, kes naiste poolt ei soovi hääletada. Glasgow ülikooli teadur Mirjam Allik on oma artiklis “Millal naised poliitikast kaovad?” (kogumik “Teel tasakaalustatud ühiskonda II”, 2010) jõudnud Riigikogu valimisi uurides järeldusele, et naiste vähese esinduse üheks oluliseks põhjuseks pole mitte niivõrd naisi diskrimineeriv valimiskäitumine, vaid erakondade sees tehtud valikud. Allik leidis poliitikat kui selektsiooniprotsessi uurides, et suurimaks takistuseks on naistele valituks osutumisel nii erakondade juhatustesse kui ka valimisnimekirjadesse saamine ning et hoopis vähem mõjutavad tulemust valijate otsused.

Vaatamata sellele anname soovituse pühapäeval minna ja valida naist. Alati on võimalik kandidaate oma häältega ettepoole nihutada. Nimekirjadest järjekindlalt naisi valides aitad naiste esindatuse suurenemisele kaasa. Kui oled juba valinud, siis jääb soovitus järgmiseks korraks. Eelhääletuse ajal antud häält enam valimispäeval muuta ei saa.