Naised, püsige kodus!

25. november oli rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev. Sel päeval alustas ÜRO kampaaniaga, mille raames paigutati tänavatele mitmel pool maailmas plakatid sõnumiga: „See on pilt mehest, kes peksab oma naist. Fotot näidates rikuksime seadust. Aga 35 riigis ei ole see tegu ise seadusevastane.“ Ainuüksi viimasel aastal on ÜRO andmetel lähisuhtevägivalla all kannatanud 243 miljonit naist ja tüdrukut. Vähem kui 40% otsivad abi sõpradelt või pereliikmetelt, vähem kui 10 % neist võtavad ühendust politseiga. Kampaania kestis 10. detsembrini, rahvusvahelise inimõiguste päevani, et sümboolselt siduda naiste õigused inimõigustega.

Ühiskond ootab kodanikelt vastutustundlikkust „püsida kodus“ solidaarsusest viiruse eest kaitsetute vastu, seejuures unustades, et paljusid naisi ja lapsi ei kaitse vägivalla eest kodus keegi. Lähisuhtevägivalla, nii füüsilise kui ka vaimse vägivalla all kannatasid naised ka varem, kuid isolatsioon on võimendanud toimuvat, samuti on teada, et pühade ajal mitmekordistub vägivald koduseinte vahel. Kui muidu võiks see olla hetk, kus naisel ei ole lihtsalt võimalik seda olukorda enam varjata – naine läheks tööle sinise silmaga või oleks sunnitud minema arsti vastuvõtule suure kõhuvalu tõttu, siis nüüd oodatakse naiselt, et ta püsiks kodus. Lisaks on vähemkindlustatud naised eriti keerulises positsioonis, et vägivalla eest põgeneda.

2019. aastal registreeriti Eestis 4119 perevägivallakuritegu, mis on võrreldes 2018. aastaga 14% rohkem. Arvata võib, et selle aasta arvud on veelgi suuremad.

Uuringud kinnitavad, et kõige efektiivsemalt võitlevad lähisuhtevägivalla probleemiga just naiste õigustega tegelevad organisatsioonid, millel on võime mõjutada ka seadusandlust. Seega kutsun üles toetama rahaliselt just neid organisatsioone.

Siin vaid mõned võimalikud

NB! Lühinumber 1492 on tugitelefon füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele kogu Eesti riigis. Lisainfot ja rohkem võimalusi vägivalla korral tegutsemiseks vaata Feministeeriumi artiklist  „Lähisuhtevägivald. Kui vajad abi”.

Kommentaar on avaldatud Feministeeriumi detsembri uudiskirjas, mille saab endale tellida siit.