Neid ei kustuta. Ent meid?

20. novembril tähistatakse maailmas 19. transsooliste inimeste mälestamise päeva. Sel päeval pööratakse pilk inimestele, kes on tapetud transsoolise sooidentiteedi tõttu.

2016. aasta 30. oktoobril tegi USA vabariikliku partei presidendikandidaat Donald Trump valimisturnee käigus Greeley linnas, Colorados seda, mida polnud seni teinud ükski konservatiivne kandidaat. Ta rullis enne oma esinemist lahti vikerkaarevärvilise LGBT+ koalitsiooni lipu ja tegi sellega isegi laval paar sammu. Lipu kollasele triibule oli käsitsi kirjutatud: “LGBTs for Trump.” Kõik see nägi välja täiesti võlts ja isegi pisut koomiline, seda enam, et lippu hoidis ta käes tagurpidi ning oma järgnevas kõnes ei riivanud ta LGBT+ kogukonda poole sõnagi. Ometi levis foto Trumpist vikerkaarelipuga massimeedias kulutulena. Selle sammuga õnnestus tal hulk valijaskonnast, kes pidas end LGBT+ kogukonda kuuluvaks, enda poole kallutada.

USA vabariikliku partei plaan: inimese sugu on seadusandluses fikseeritud muutumatuna

Ent 2018. aasta oktoobris avaldas ajaleht NY Times USA tervishoiuministeeriumi ja sotsiaalteenuste ameti plaani fikseerida inimese sugu seadusandluses kui “bioloogiline, muutumatu seisund, mille tingivad inimese genitaalid sünnihetkel”. Trumpi administratsiooni taoline samm kutsus esile äriettevõtete, inimõiguslaste, poliitikute ja loomulikult transsooliste inimeste endi tormilise reaktsiooni. Ühiskondlik organisatsioon National Center for Transgender Equality, mis esindab 1.4 miljoni USA transsoolise inimese huve, initsieeris sel puhul kampaania #WontBeErased, otsetõlkes “meid ei kustuta”.

Käesoleval hetkel on aktsiooniga liitunud lisaks transsoolistele inimestele ja kaastundlikele kodanikele ka USA äriettevõtted (üle 50 hiigelkompanii, nende hulgas Apple, Facebook, Uber, Airbnb, Nike), samuti 1500 teadlast, kes tegid ka ühisavalduse.

Ühiskondlikust resonantsist hoolimata on presidendi administratsioon otsustanud kindlalt jõuda algatusega novembri lõpuks sihile. Seaduse uut formuleeringut hakatakse esitlema justiitsministeeriumile ning kui ministeerium ei leia sealt midagi põhiseadusevastast, viiakse parandus föderaalõigusesse.

USA transsooliste inimeste õigused: alul kooliõpilased…

On ilmselge, et diskrimineeriv otsus ei tekkinud tühjast kohast. See jätkab Trumpi konservatiivse kabineti poliitikat tervikuna LGBT+ kogukonna ja osaliselt trans kogukonna suunas. Vabariiklik partei on LGBT+ inimeste õiguste kaitsmisse suhtunud alati skeptiliselt ning saades 2017. aastal presidendikoha ja ministrite kabineti, asus see üksteise järel tühistama eelmise administratsiooni antud küsimuses langetatud otsuseid.

Eriti jõuliselt kannatasid Trumpi ja tema tiimi käe all just transsoolised inimesed. Vaid paar kuud pärast nõupidamist ovaalsaalis muutis Trump ära Obama otsuse, mis lubas transsoolistel lastel kasutada koolis tualettruume vastavalt oma tunnetuslikule soole. See Trumpi samm ei kutsunud esile kuigi suurt ühiskondlikku vastukaja, ometi tõi see kaasa hulga probleeme transsoolistele õpilastele, nende vanematele ja koolide juhtkondadele. See tõstis kraadi võrra pingelisust USA koolikeskkonnas, ja see on selletagi alailma ühiskondlike vaidluste allikas.

…seejärel sõjavägi

Järgmise sammuna, mis sai enam ühiskondlikku tähelepanu, otsustas Trump eemaldada transsoolised inimesed armeeteenistusest. Sellest otsusest andis USA president kindlameelselt teada 2017. aasta lõpus oma Twitteri kontol. Mitu tuhat transsoolist sõdurit ja ohvitseri, kes teenisid sel hetkel relvajõududes, avastasid, et neid ohustab vallandamine.

Oma otsust õigustas Trump suure rahalise kokkuhoiuga, mis kaasneks justkui USA sõjanduseelarvele, kes maksvat transsoolistele muidu möödapääsmatut ravi. Kõik need põhjendused lükati peaaegu samal hetkel uuringute ja statistikaga ümber. 56 pensionil kindralit ja admirali kirjutasid Trumpile ühiskirja, et taolised meetmed on USA sõjaväelaste suhtes vastuvõetamatud, ning osa föderaalkohtunikest panid otsusele veto. Selline surve sundis Trumpi otsust tagasi võtma. Ent juba 2018. aasta 23. märtsil avaldati uus, pisut muudetud otsus, millega keelati transsoolistel inimestel teenida armees, kui nende diagnoos on nõudnud kirurgilist sekkumist ja hormoonravi.

Protest #WontBeErased Valge maja ees. Foto: AJ+

Riskigrupis absoluutselt kõik transsoolised

See administratsiooni samm on väga tõsine häirekell kõigile USA transsoolistele inimestele. Kui senised piirangud puudutasid selliseid gruppe nagu koolilapsed ja sõjaväelased, siis praegu on riskigrupis absoluutselt kõik transsoolised inimesed, kes kõige tõenäolisemalt võivad juriidilises mõttes lihtsalt õhku haihtuda ja kaotada paljud õigused. Kirsiks tordil võib pidada möödunud aastal avaldatud 2020. aastal toimuva rahvaloenduse küsimustiku mustandit. Küsimustik on loodud sellise rõhuasetusega, et transsoolistel inimestel lihtsalt ei tekigi võimalust enda sooidentiteeti sinna märkida.

Eesti LGBT+ kogukonna perspektiivid

LGBT+ vaenulikud hoiakud iseloomustavad ka mitmeid Eesti poliitikakujundajaid. Rahvuskonservatiivid astuvad 2019. aasta parlamendivalimistele vastu valijaskonna korraliku toetuse ja programmiga, mis on konkreetselt suunatud kogu LGBT+ kogukonna vastu. EKRE esindajad on väljendanud negatiivset arvamust ka juba vastuvõetud seaduste suhtes, mis annavad LGBT+ kogukonna esindajatele õigused ja võimalused.

Konservatiivse valitsuse tekke korral on võimalik, et rakenduvad uued piiravad seadused ning erinevate elanikerühmade õigusi kärbitakse. Ja kui USA-l on rangete võimude lahususe printsiibi järgi töötavate institutsioonidega ja mõjukate äriettevõtetega alati finantsvõimekus, et mõjutada üle piiri läinud seadusloomet, siis milline on antud juhul meie võimekus?