September. Kuidas rääkida keerulistest asjadest?

Aasta tagasi plaanisime Feministeeriumis avaldada artikli seksitööst Tallinnas. Artikli oli kirjutanud endine seksitöötaja, kes rääkis oma kogemusest, seisukohtadest, vaadetest ja laiemast üleilmsest kontekstist, milles elavad inimesed, kes on majanduslikust survest rohkem või vähem kannustatuna teinud valiku osaleda seksiäris. Juba enne avaldamist tekitas teematõstatus suuri tagasilööke, kõlasid süüdistused prostitutsiooniäri lobistina töötamisest, ebaprofessioonaalsusest ja privileegituimusest mõista inimkaubanduse ohvreid. Tundus võimatu rääkida seksitööst kapitalismikriitiliselt keskkonnas, kus mõlemad – seks kui töö ja kapitalismi kriitika tekitavad ägedaid vastandumisi. Artikkel jäi avaldamata ning partner ametkonnast, kellega artikli teemal suhtlesime, enam tänaval tere ei ütle.

Sarnaseid kogemusi on paljudel sotsiaalse õigluse teemadega tegelevatel gruppidel. Kui rääkida veganlusest kui planeedi, ökosüsteemide ja loomade elude säästmiseks vajalikust ühiskondlikust liikumisest, tekitab see mitte-veganitest keskkonnakaitsjate hulgas tõrksust. Rünnatuna tunnevad end mõlemad osalised: ühed sellest, et neid ei taheta kuulda ja sisuliselt kuulata, teised sellest, et neile surutakse peale midagi, mida nad ei ole valmis vastu võtma. Konfliktsuse kiuste neid teemasid siiski visalt arutatakse ning omavaheline mõistminegi on aastate jooksul oluliselt paranenud.

Eks küsimus on laiem kui need konkreetsed juhtumid. Elame ja tegutseme ajal ja kohtades, mis ei soodusta keerulisi vestlusi. See on ilmne kogu poliitilises spektris ja üks põhjustest, miks inimesed poliitikategijaid ei usalda. Sotsiaalmeedia kiirus võimaldab suhtlusviise, mis lendavad pigem emotsiooni pealt ja pikemas perspektiivis väsitavad, aga ei toeta mõtestatud debatti ja nüansseeritumaid vestlusi, mida oodata ja mille järele januneda. Laiatarbemeedia aga vaagub ajakirjanike madalate palkade ja klikitootmise nõude all, kus sisukatele ja kaalutletud tekstidele jagub oluliselt vähem ruumi kui sensatsiooninupukestele ja pressiteadete kriitikavabale avaldamisele artiklitena, kontrollimata faktidele ja blogilikele arvamuslugudele, mis tuginevad rohkem autorite kõhutundele kui mitmeplaanilisele argumentatsioonile.

Seega on küsimus selles, kuidas luua ruumi, kus keerulistest teemadest rääkida nii, et vestlus ka edasi viiks. Kuidas luua seda inimeste grupis, kes jagavad mingit üldist arusaama ja ühiseid väärtuseid – näiteks feministide seas –, aga kus ühed ideed ja kogemused saavad siiski harjumuspäraselt rohkem rambivalgust ja teisi tõrjutakse kui sobimatuid? Kuidas töötada nii, et feminism ei irduks nii paljude inimeste jaoks reaalsusest ja ei lükkaks peavoolu jaoks radikaalseid vaateid taustale, vaid suudaks neil teemadel arutelu pidada, tugevamaks muutuda, ühtseid eesmärke verbaliseerida ja ka inimeste väga erinevaid perspektiive ja kogemusi arvestada? Kuidas luua usalduslikku ruumi, kus ei pea kartma tühistamist, vaid saab kogeda seda, et erimeelsuste sõnastamine võib olla edasiviiv jõud, kui üksteist kuulda võtta? Kuidas võtta vastutus üksteisele järjepidevalt toetavat ja lugupidavat, aga kriitilisele mõtlemisele avatud keskkonda pakkuda?

Kuna septembrikuus on kõik-kõik uus, siis on just õige aeg võtta aega ja pidada enne kohalike valimiste karusselli plaani, kuidas luua enda ümber ruume, kus väärtustakse pikemaid debatte ja arutelusid, mis toimuvad väljaspool kommentaariume. Kohtumisi, kus valmistatakse end teemal ette, aga saab küsida ka lolle küsimusi. Kohti, kus informeerimata arvamusavaldusele ei järgne häbistamist, kuid kus kriitikale ei vastata ka solvumise või oma õiguse taga ajamisega, vaid nähakse enda vastutust ja võimalust midagi õppida. Sest kas me kõik ei vaja arutelupesi, kus jõutakse uue üksteisemõistmise ja arvestamiseni nii mõtte kui ka teoga?

Foto: Ralph Ravi Rayden

Tule lugemisgruppi!

Et leiduks alternatiive kommentaariumites rapsimisele, korraldab Feministeerium Tallinn Feminist Reading Groupi kohtumisi. Järmisena koguneme teisipäeval, 14. septembril kell 19 Feministeeriumi kontoris. Grupp koguneb korra kuus arutlema igasugu feministlike teemade üle ja kohtumisele eelnevat lühikest lugemismaterjali jagatakse kõigi grupi liimetega. Vestlusring on ingliskeelne ning lugemismaterjali ja täpsema info leiab siit.