fbpx

Vaesus, palgalõhe valgusfoor, HPV vaktsiini mõju

Joonistas Jarõna Ilo

Alates septembrist hakkab Feministeeriumi uudiskiri ilmuma iga kuu esimesel nädalal. Vaatame tagasi möödunud kuu uudistele Eestist ja välismaalt ning jagame algava kuu põnevamaid feministlikke üritusi. Augustis lugesime vaesusest ja majanduslikust vägivallast, palgalõhe valgusfoorist ning HPV vaktsiini mõjust Soome tütarlastele.

Vaesus ja majanduslik vägivald

To see the Aside click here.To hide the Aside click here.
2016. aastal võrdõigusvoliniku kantselei tellitud uuringust (vt lk 86) selgus, et suhtelises vaesuses elavate inimeste hulk, kes pole eesti rahvusest (29%), on märgatavalt suurem kui eesti rahvusest inimeste (20%) hulk. Halvimas olukorras on vanemaealised mitte-eesti rahvusest naised, kellest 38% elab suhtelises vaesuses.

Piret Tali kirjutab, et Eesti on Euroopa Liidu liikmesriikide seas ebavõrdsuse poolest esirinnas: iga viies Eesti elanik elab vaesuses, palgavaesus kasvab kõrgharitute seas, palk langeb inimese vanuse kasvades ja sissetulekuid püütakse suurendada ületööd tehes.

Katre Tatrik kirjutab üleeuroopalisest naistevastase vägivallauuringu tulemustest, millest selgus, et 14% Eesti naistest kogeb või on kogenud majanduslikku vägivalda. Samas viitas naistevastast majanduslikku vägivalda uurinud Meril Kristi Haljand, et kuna küsitluses uuriti teemat vaid kahe küsimuse abil, mis ei suuda adekvaatselt haarata selle vägivallaliigi tegelikku olemust, siis tõenäoliselt on majanduslik vägivald nii Euroopa Liidus kui ka Eestis levinud laialdasemalt, kui uuringu tulemused näitasid. Majanduslik vägivald on osa paarisuhtevägivallast ning toimub siis, kui vägivallatseja kasutab teadlikult taktikaid, mis on suunatud ohvri rahaliste ressursside või krediidi vähendamisele ja/või võlgade tekitamisele.

Luuakse palgalõhe valgusfoor

Eesti on palgalõhega OECD liikmesriikide hulgas esimeste seas – täpsemalt teisel kohal Lõuna-Korea järel. Augustis kiitis valitsus heaks soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu muudatused, mis aitavad tööandjatel senisest tõhusamalt soolist palgalõhet analüüsida. 2020. aastal jõustuva eelnõu praktiline väljund on digitaalne tööriist ehk palgalõhe valgusfoor, mis aitab tuvastada organisatsioonis palgalõhet. Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul alustatakse muudatustega avalikust sektorist, kuid tööriista kasutamise ja nõustamise võimalus on avatud ka erasektori tööandjatele.

HPV vaktsiini mõju Soome tütarlastele

Marju Himma kajastab ajakirjas Vaccine ilmunud uuringut, millest selgus, et Soomes HPV vastu vaktsineeritutel tütarlastel ei esinenud sagedamini teisi haigusi, kui nendel, kes ei olnud selle vastu vaktsineeritud. Selle uuringu tulemused on ehk hea teaduspõhine julgustus neile vanematele, kes ei ole suutnud otsustada, kas lasta oma tütart HPV vastu vaktsineerida või mitte, kirjutab Himma.

Feministeeriumi toimetaja Kadi Viik ja Eesti LGBT Ühingu kogukonnaspetsialist Kristiina Raud Arvamusfestivali arutelu “Kas flirtida ka enam ei või?” eel. Vaata saadet või loe kokkuvõtet siin.

Eesti

 • Kantar Emor uuringust selgus, et meeste hulgas on kõige populaarsem erakond EKRE ning naiste seas sai kõrgeima toetuse Reformierakond
 • Laura Mallene annab põhjaliku ülevaate seksuaalvägivalla kriisiabikeskustest
 • Mati Puss kirjutab vaimset tervist toetavate keskkondade loomise vajalikkusest Eestis
 • Helen Eelrand kirjutab perevägivallast eakate vastu
 • Sille Võsaste pöörab tähelepanu, et Arvamusfestival peegeldab Eesti arvamuskultuuri: arvajad on enamasti mehenägu ning valdkondade juhid on teemade kaupa suhteliselt soostereotüüpselt jagunenud
 • Piret Põldvere mõtiskleb, miks näeb Eesti kõrtsides nii vähe 30+ vanuses naisi

Välismaa

 • Juunis hääletas Argentiina parlamendi alamkoda abordiõiguse laiendamise poolt ja uus seadus oleks legaliseerinud abordi kuni 14. rasedusnädalani, kuid senat ei kiitnud seadust augustis heaks
 • Ungari valitsus keelas riigis tegutsevatel ülikoolidel pakkuda ungarikeelseid soouuringute kursuseid ning võttis juulis vastu seaduse, mis kehtestab 25-protsendilise maksu organisatsioonidele, mis kujutavad immigratsiooni positiivselt. Seaduse sisu ja rakendamisvõimalused on seni jäänud häguseks
 • Uus-Meremaa võimaldab perevägivallaohvritel olla kümme päeva töölt eemal, kusjuures puhkus on tasutatud. Initsiatiivi eesmärk tagada ohvritele võimalust vägivaldsest partnerist lahku minna, leida vajaduse korral uus kodu ja taastada turvaline olukord enda ja laste jaoks
 • Šotimaa valitsus eraldas raha algatusele, mis võimaldab jagada kooliealistele tütarlastele tasuta hügieenisidemed
 • Laialt levima läinud video peakangelane ehk Pariisi tänaval naist rünnanud ahistaja tabati
 • Jamil Smith kirjutab lahkunud Aretha Franklini laulude poliitilisest mõjust
Parlamendisaadikute argiseksism ehk Valdo Randpere ja Jürgen Ligi kommenteerivad Serena Williamsi väljanägemist ja olekut.

Tegutse!

To see the Aside click here.To hide the Aside click here.
Hakka Feministeeriumi püsitoetajaks! Kasvõi väike, ent igakuine summa aitab pikas perspektiivis meie jätkusuutlikust tagada.

Lugemissoovitused

6
FacebookTwitterEmail

Toeta meid!

Sinu annetus aitab Feministeeriumit töös hoida — algatada uusi projekte, tasuda kaaskirjutajatele ja arendada kohalikku feministlikku mõtet.

Anneta

Loe ka

Naised on riigi vaenlased?

Elasin viimast aastat Poolas – olin siis kuueaastane –, kui minu koduküla lähedal randus Taani kodanikeliikumise Naised Lainetel abordilaev. Langenorti-nimelisel…

Hoia end meie tegemistega kursis

Feministeeriumi uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Loe eelmisi uudiskirju siit.