Vaesus, palgalõhe valgusfoor, HPV vaktsiini mõju

Alates septembrist hakkab Feministeeriumi uudiskiri ilmuma iga kuu esimesel nädalal. Vaatame tagasi möödunud kuu uudistele Eestist ja välismaalt ning jagame algava kuu põnevamaid feministlikke üritusi. Augustis lugesime vaesusest ja majanduslikust vägivallast, palgalõhe valgusfoorist ning HPV vaktsiini mõjust Soome tütarlastele.

Vaesus ja majanduslik vägivald

Piret Tali kirjutab, et Eesti on Euroopa Liidu liikmesriikide seas ebavõrdsuse poolest esirinnas: iga viies Eesti elanik elab vaesuses, palgavaesus kasvab kõrgharitute seas, palk langeb inimese vanuse kasvades ja sissetulekuid püütakse suurendada ületööd tehes.

Katre Tatrik kirjutab üleeuroopalisest naistevastase vägivallauuringu tulemustest, millest selgus, et 14% Eesti naistest kogeb või on kogenud majanduslikku vägivalda. Samas viitas naistevastast majanduslikku vägivalda uurinud Meril Kristi Haljand, et kuna küsitluses uuriti teemat vaid kahe küsimuse abil, mis ei suuda adekvaatselt haarata selle vägivallaliigi tegelikku olemust, siis tõenäoliselt on majanduslik vägivald nii Euroopa Liidus kui ka Eestis levinud laialdasemalt, kui uuringu tulemused näitasid. Majanduslik vägivald on osa paarisuhtevägivallast ning toimub siis, kui vägivallatseja kasutab teadlikult taktikaid, mis on suunatud ohvri rahaliste ressursside või krediidi vähendamisele ja/või võlgade tekitamisele.

Luuakse palgalõhe valgusfoor

Eesti on palgalõhega OECD liikmesriikide hulgas esimeste seas – täpsemalt teisel kohal Lõuna-Korea järel. Augustis kiitis valitsus heaks soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu muudatused, mis aitavad tööandjatel senisest tõhusamalt soolist palgalõhet analüüsida. 2020. aastal jõustuva eelnõu praktiline väljund on digitaalne tööriist ehk palgalõhe valgusfoor, mis aitab tuvastada organisatsioonis palgalõhet. Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul alustatakse muudatustega avalikust sektorist, kuid tööriista kasutamise ja nõustamise võimalus on avatud ka erasektori tööandjatele.

HPV vaktsiini mõju Soome tütarlastele

Marju Himma kajastab ajakirjas Vaccine ilmunud uuringut, millest selgus, et Soomes HPV vastu vaktsineeritutel tütarlastel ei esinenud sagedamini teisi haigusi, kui nendel, kes ei olnud selle vastu vaktsineeritud. Selle uuringu tulemused on ehk hea teaduspõhine julgustus neile vanematele, kes ei ole suutnud otsustada, kas lasta oma tütart HPV vastu vaktsineerida või mitte, kirjutab Himma.

Feministeeriumi toimetaja Kadi Viik ja Eesti LGBT Ühingu kogukonnaspetsialist Kristiina Raud Arvamusfestivali arutelu “Kas flirtida ka enam ei või?” eel. Vaata saadet või loe kokkuvõtet siin.

Eesti

Välismaa

Parlamendisaadikute argiseksism ehk Valdo Randpere ja Jürgen Ligi kommenteerivad Serena Williamsi väljanägemist ja olekut.

Tegutse!

Lugemissoovitused