Vägivald, ebaõiglus ja ahistamine

01.07–29.07 uudiskiri

Üleskutse teatada LGBT inimeste vastu suunatud vägivallast, plaanitav vanemahüvitise muudatus diskrimineerib üksikemasid ja samast soost vanemaid, ahistav jälitamine sai ametlikult väärteoks. Lisaks feministlikud tegutsemis- ja lugemissoovitused!

Teata vägivallast!

Mitu sõpra on kogenud pärast Tallinnas toimunud pride’i ahistamist ja rünnakuid. Sellest on kirjutatud näiteks Krister Kivi Eesti Ekspressis. Ülase12 kutsub üles teatama homo- ja transfoobsest vägivallast, mida oled ise pride’i ürituste ajal kogenud või mille tunnistajaks oled olnud. Ühendust võtmiseks kirjuta ylase12queers@riseup.net.

Plaanitav vanemahüvitise muudatus

Kristi Helme kirjutab, kuidas hetkel kooskõlastusringil olev vanemahüvitise meede (isadele ühe kuu hüvitise lisamine) diskrimineerib üksikemasid. Isade kauemaks koju jäämine on loomulikult positiivne, kuid kuidas kõige muu hulgas mahuvad sellesse valemisse samast soost lapsevanemad (kaks meest, kaks naist)?

Ahistav jälitamine

Lootusekiir neile, keda ahistab telefonikõnede, sõnumite või muu tülitamisega endine elukaaslane, pealetükkiv naaber või tuttav internetist. 6. juulil jõustus karistusseadustiku muudatus, mille alusel saab ahistava jälitamise eest määrata rahatrahvi või kuni üheaastase vangistuse.

Sisesta oma elu- ja töökohtade, asjade ja teenuste pakkumised Pagulasabi uuenenud veebilehel!

Mine õue!

Lugemissoovitused