Vaimne tervis, teavitame vaenust, kodust lahkuv vägivallatseja

29.10–18.11 uudiskiri

Möödunud nädalatel rääkisime vaimsest tervisest, ahistamisest ja lähisuhtevägivallast. Uudiskirja lõpus leiad põnevaid feministlikke tegutsemis- ja lugemissoovitusi!

Vaimne tervis

Genti ülikooli teadlased leidsid, et suurema soolise võrdsusega ühiskondades on nii meeste kui ka naiste vaimne tervis parem ning sooline lõhe depressioonisümptomites väiksem. 29 riigi andmete analüüs kinnitas, et naised kogevad depressioonisümptomeid igas eas suurema tõenäosusega kui mehed. “Riikides, kus naised seisavad silmitsi ebavõrdsema kohtlemisega, on selle olukorra akumulatsioon elu jooksul suurem ning kõrgemas eas tekkiv sooline depressioonilõhe on suurem,” kirjutab Marju Himma.

Loe lisaks intervjuud Mart Niinestega, kes pajatab läbipõlemisest ning sellest taastumisest.

Vaenust teavitamine ja isikuandmete kaitse

Oktoobris teatas Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) üle-Euroopalisest portaalist ja mobiilirakendusest UNI-FORM, mis hõlbustab seksuaalse orientatsiooni või sooidentiteedi tõttu vaenukuriteo ohvriks saanutel juhtumitest inimõigusorganisatsioonidele ja mõnes riigis ka politseile teada anda. Novembris esitas SAPTK avalduse andmekaitseinspektsioonile, süüdistades EIKi isikuandmete kaitse reeglite rikkumises. EIKi sõnul on tegemist valekaebusega, seda kahel põhjusel. UNI-FORMi vastutav töötleja pole EIK, vaid Portugalis asuv inimõiguste organisatsioon. EIK ei töötle isikuandmeid, kuna vaenust teavitamise käigus kogutakse juhtumite kirjeldusi, mitte vaenu õhutajate isikuandmeid.

Loe lisaks Postimehe intervjuud Eesti Inimõiguste Keskuse juhi Kari Käsperi ja Eesti LGBT ühingu tegevjuhi Kristel Rannaäärega.

Kodust lahkub vägivallatseja

Lähisuhtevägivalla puhul lahkuvad kodudest üldjuhul ohvrid, mitte vägivallatsejad. Sel detsembril algab Pärnumaal pilootprojekt, mille käigus viiakse sotsiaalpinnale ajutiselt elama vägivallatseja ning nõustamine on ette nähtud nii kannatanule kui ka vägivallatsejale. “Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna nõuniku Airi Mitendorfi sõnul tähendab see eelkõike muutust ideoloogias, mille järgi seni karistati süüdlast, ent edasine hakkamasaamine jäi vägivallatseja ja ohvri mureks,” kirjutab Tuuli Jõesaar.

Linnatuuril osalejad saavad kingiks Feministeeriumi nullkulu-erikollektsiooni teise eseme, roosa pesukaitsme! Erikollektsioon koosneb esemetest, mis on 1) keskkonnale ohutud 2) korduskasutatavad, aastaid 3) tehtud siinsamas, Eestis, väikeseeriana.

Tegutse!

Lugemissoovitused