Viis olulist asja, mida uus valitsus ära saab teha

Ega meiegi pole siin viimasel nädalal diivanil vedelenud ja poliitmaastikul toimuvale sotsiaalmeedias lihtsalt veidi laike pannud. Eile hommikul saatis meie väike, aga tegus ministeerium teele mõned konstruktiivsed ettepanekud koalitsiooniläbirääkijatele, mida naiste õiguste edendamiseks kohe võiks ära teha. 

Võibolla tekib lugejal küsimusi, et miks valisime just need soovitused, kui probleeme on nii palju? Esiteks valisime meelega sellised asjad, mida on realistlik kahe aasta perspektiivis ära teha. Väikesed seadusemuudatused, millel on suur tähendus ja/või mõju. Teiseks valisime soovitused, mida mõni meie parter või koostöövõrgustik pole koalitsiooniläbirääkijatele juba edastanud. Kolmandaks tahtsime, et meie ettepanekud oleksid võetud justkui inspireerivast eneseabižanrist – viis sammu parema eluni! Muidugi võib neid samme olla ka 50, aga siis on tõenäosus, et need ka lõpuni loetakse, garanteeritult väiksem.

Tegime järgmised soovitused:

  1. Muuta karistusseadustikku selliselt, et vägistamise mõiste hõlmaks kõiki nõusolekuta seksuaalakte. Nii sätestab ka Istanbuli konventsioon, mille Eestit puudutav järelevalve äsja algas.
  2. Tagada, et perevägivalda võetaks hooldusõiguse menetlemisel arvesse.
  3. Muuta perekonnaseadust selliselt, et minimaalne abiellumisiga oleks 18 aastat. Praegu on kohtu loal võimalik abielluda juba 15-aastaselt.
  4. Kehtestada seksuaalse enesemääramise eapiiriks 16 eluaastat, v.a juhul, kui tegemist on võrreldavas vanuses partneritega.
  5. Suurendada kvaliteetsete ja taskukohaste hooldusteenuste kättesaadavust, et leevendada mitteametlike hooldajate (naiste) koormust, sõltumata sellest, kas hooldatavad on väikelapsed või teised ülalpeetavad sugulased (näiteks eakad või lisavajadustega inimesed). 

Lisaks vajab korrastamist vabaühenduste rahastamine. Toetame katuserahade kaotamist ja igasuguse rahastuse jagamist läbipaistvalt avalike konkursside kaudu. Loodame, et võrdõiguslikkuse projektide rahastamine viiakse tagasi hasardi alla, muutes hasartmängumaksu seadust nii, et toetused hõlmaksid kõiki sotsiaalministeeriumi valitsemisala teemasid.

Loomulikult oleme ka valmis iga eelnõu seletuskirja koostamisel abiks olema!