Abordi kättesaadavus on elementaarne

Eile selgus, et riigikogu eraldab “katuserahadest” suurima tüki ehk 141 000 eurot abordivastasele liikumisele MTÜ Elu Marss. Feministeeriumi toimetaja Aet Kuusik loetleb kolm põhjust, miks see otsus on kahjulik.

Esiteks

Katuseraha jagamine oma huvigruppidele või enda erakonnaga seotud ühendustele on ebaeetiline. Igasuguste toetuste jagamine peaks toimuma konkursside käigus, kus võidab parim idee ning erakondade ja toetuse saajate vahel puudub seos. Eriti probleemne on olukord, kus katuseraha jagab koalitsioon korraga – nii ei ole maksumaksjatel, Eesti elanikel, valijatel võimalik teada, kes on selle otsuse taga, sest otsus on läbipaistmatu. Võib vaid oletada, kes selle taga seisavad ja milliseid vorste katuserahadega vahetati, aga selline olukord süvendab vaid usaldamatust ja on väga halb praktika.

Teiseks

Õigus abordile ja abordi kättesaadavus on elementaarne osa naiste õigustest, inimõigustest. Teadusuuringud näitavad, et abortide hulka vähendab üks asi – kõiki hõlmav ja teaduspõhine seksuaalharidus, ühiskondlik tugi, rasestumisvastaste vahendite ja abordi kättesaadavus. Ühiskondlikult stigmatiseeritud, põranda alla surutud või muud moodi takistatud kättesaadavusega abordid on oht naiste tervisele, aga abortide arv sellest ei kahane. Aborte tehakse sel juhul raseduse hilisemates järkudes ja see on meditsiiniliselt riskantsem ja psühholoogiliselt kurnavam. Abordi kehva kättesaadavuse korral ei jäeta seda tingimata tegemata, vaid tehakse kõige halvemal juhul kontrollimatutes, ebahügieenilistes ja amatöörlikes tingimustes. Ükski kaitsevahend ei ole täiuslik, rääkimata vägistamise või muu väärkohtlemise tagajärjel tekkinud rasedusest.

Kolmandaks

Abordi kättesaadavus on üks rahvatervise garantidest ja selle piiramine on teadusevastane tegevus. Kui riigikogu annab oma “õnnistuse” teadusevastaseid ja häbistavaid regulatsioone nõudvatele sõnavõtjatele, on see lubamatu pööre. See on ühiskonna alt vedamine.