“Elu ongi püha!” ehk kuidas rääkida abordist

Hoolimata valitsuse kukkumisest on Elu Marsi mittetulundusühingule valitsuse otsusega eraldatud 171 000 eurot. Elu Marsi eesmärk on kujundada ja suunata abordiarutelu abordi keelustamise poole. Ühendusel on olemas selge plaan ehitada üles platvorm, arendada abordidiskussiooni ja muuta “inimeste mõtteviise”. Ei tasu alahinnata ühingu võimekust aruteluraamistikku ära kasutada, sestap peaks Elu Marsi tegemistel jätkuvalt silma peal hoidma.

Elu Marsi peamiste loosungitega “Elu on püha!” või “Iga laps on väärtuslik!” on raske vaielda. Ent miks üldse lasta abordivastastel need väited endale kaaperdada? Käin välja, et jõuline nõustumine ja sellise sõnavara endale haaramine on tõhusam viis abordivastasele retoorikale vastu astuda. “Just nimelt! Seetõttu, et elu on püha ja et iga laps on väärtuslik, me abordi eest seisamegi!”

Kasutu on laskuda arutellu selle üle, milline elu on püha või milline laps on väärtuslik. Palju mõttekam on kahtluse alla seada nende üleüldine essentsialistlik maailmakäsitlus (seda peegeldab nende põhiväide, et elu algab eostamisest). Paraku lähme tihti nende seatud keskusteluga pahaaimamatult kaasa, sest näib, et teisiti ei ole võimalik aborditeemat käsitleda. Samas me ei pea loobuma elu pühaduseks kuulutamisest või inimõigustest rääkimisest! Vastupidi – võime rõhutada, et kasutame seda sõnavara vahendina ühiskondliku õigluse eest võitlemisel, ja ei üritagi tabada inimsuhetest väljaspool asuvat “tõde”.

Akadeemias peetavate filosoofiliste arutelude komplekssetest argumentidest, mis puudutavad loote inimsust või naiste õigusi, on meediaaruteludes järel vaid hallid varjud ja tühjad loosungid. Aro Velmet on kirjutanud Sirbis kogumikust “Bioeetika võtmetekste: antoloogia” ning kirjeldanud oma artiklis perioode, mil abordiküsimus on Eesti avalikus arutelus esile kerkinud. Neid arutelusid tagantjärele hinnates näib, et dogmaatilise lahingu võidavad igal juhul abordivastased, ükskõik kas nende maailmapilt on loogiliselt kooskõlaline või mitte, kas nende argumendid on veenvad või loosungilikud. Abordivastased on suutnud kehtestada selle arutelu raamistiku ning teised on ses mängus täitnud oma osa. Seda mängu kaasa mängides anname aga kõlapinda abordivastasele retoorikale – ja arvamusrubriigid sellest elatuvadki. 

Edasi viiks strateegia, mis seoks arutelu teadlikult hoopis teiste ühiskondlike probleemidega ning otsiks abordivastastega temaatilist ühisosa. Mitte selleks, et algatada koostööd, vaid kasutada abordivastaste ressursse igati asjakohaste ühiskonna kitsaskohtade esile toomiseks ja rõhutamiseks. Elu Marss on sotsiaalmeedias aktiivne ning ühing mõjutab ja kujundab teatud ajakirjandussegmenti. Kasutagem seda ära!

Kirjutasin üles Elu Marsi sotsiaalmeediategevuse ajajoone, mis annab päris hea ülevaate grupi tegevustest, plaanidest ja maailmapildist. Kutsun üles postitustega tutvuma kujundamaks terviklikumat pilt Elu Marsi liikumisest, et teadlikumalt ja efektiivsemalt abordivastasele retoorikale vastu astuda. Mulle näib, et on viimane aeg strateegiat muuta. Alati ei tasu laskuda aruteludesse sellest, kas abort on moraalselt väär, kas loode on inimene, kas elu on püha. Samas ei tohi lasta neil kaaperdada aborti puudutavat arutelu. Abordivastasest liikumisest on lihtsam õhk välja lasta, kasutades ära liikumises osalejate selgrootust. Nad räägivad küll, et hoolivad üksikemadest ja depressioonis noortest, kuid tegelikult jääb see hool loosungite tasemele. Tarmo Maibergi usutlus Elu Marsi eestvedaja Liidia Hõbesaluga piltikustab seda viimast eriti hästi. 

Facebooki ajajoon (tsitaatid on esitatud muutmata kujul)

4. märtsil 2020 loodi Elu Marsi Facebooki leht.

6. märtsil: „Jaak Madison kirjeldas … [Uutele Uudistele], et tal oli võimalus kohata organisatsiooni “Let Them Live” esindajatega, sealhulgas selle asutaja ja presidendi Emily Berninguga. „Tegu on organisatsiooniga, kes töötab sündimata laste kaitseks, et vähendada nende elu lõpetamist läbi toetuse jagamise emadele,“ märkis Madison. […] „Pole vist ka liialdamine, et õnneks on tänane seis USA-s tunduvalt parem seoses perepoliitikaga ja laste elude kaitsmisega. Erinevalt Euroopast, kus meil rahastakse maksumaksja kulul aborte.“[…] „Sellise organisatsiooni järele peaks olema vajadus igas riigis ja seda võiks just vedada noored naised,“ lausus Madison.“

11. juunil: „Iga elu loeb! Must elu, valge elu, noor elu, vana elu, sündimata elu!“

10. juulil postitas Elu Marss Facebooki video, kus Varro Vooglaid kutsub inimesi toetama liikumise Elu Marss tegevust.

13. juulil: „Homoaktivistide ebaseaduslik riiklik rahastamine peab lõppema!”

29. juulill ja 3. augustil: „Kuna üritus Elu Marss on täielikult kodanikualgatuslik ja me ei saa (veel) riiklikku abi ega toetust, siis me vajame kõigi teie abi! Kui see üritus ja sellega seonduvad teemad on sulle olulised, siis me palume sind toetada seda liikumist oma parima võimaliku annetusega.“

19. augustil: „Traditsiooniline perekond Eestis on üha tugevama surve ja rünnaku all. Eile tunnustasid president Kersti Kaljulaid ja justiitsminister Raivo Aeg vägivallaennetaja auhinnaga ropu suu ja äärmusvasakpoolsete vaadetega Mikk Pärnitsat. Oma sõnavõtus auhinnatseremoonial Pärnits väitis, et traditsiooniline perekond on vägivallapesa ja lapsele kõige ohtlikum koht. On täiesti vastuvõetamatu, et auhinna sai ropu suuga jõhker naiste solvaja ja traditsioonilise peremudeli lammutaja. Kui meie rahvateenrid ei taha ja ei suuda seista elementaarsete pereväärtuste eest, peab ühiskonnas tõusma suurem rahvaalgatuslik initsiatiiv.“

25. augustil: „Elu Marss toimub 30.08, et toetada neid väärtusi, mis on meie rahvast hoidnud rasketel aegadel. Perekond, lapsed ja elu pühadus. Me ei tule kokku selleks, et sundida kedagi teistmoodi elama, vaid et näidata-perekonnas ja lastes peitub elujõud ja elurõõm’ ütleb suurpere isa ja Politsei III klassi teeneteristi kavaler ning Politsei teenistusristi 10 aastase teenistuse eest omanik Toomas Adson. Ta lisab veel: “”Iga laps on väärtuslik ja iga laps on ime.””

30. augustil toimus Elu Marss. Veel samal päeval tänas Elu Marss Facebookis toetuse eest rahandusministrit Martin Helmet, peapiiskop Urmas Viilmat, riigikogu liiget Moonika Helmet, pastor Lydia Hõbesalut, poliitik Kadri Vilbat ning Varro Vooglaidu.

8. september: „Kristlastena usume, et elu algab eostumisest, seepärast on ka Elu marsi kindel positsioon ja eesmärk, et esimeste sammude seas tuleb lõpetada abortide riiklik rahastus.“

Elu Marss jagas 9. septembril Facebookis väljavõtet Lennart Käämeri artiklist: „Olgu siinkohal öeldud, et Elu marsile kõnelema olid kutsutud peale EKRE esindajate ka Isamaa erakonna esindajad, sh. Rahvastikuminister [Riina Solman Isamaast] ja välisminister [Urmas Reinsalu Isamaast], kes nendele teadaolevatel põhjustel loobusid. Loodame ja teeme kõik selle nimel, et aborditeemaline debatt saaks tulevikus olema laiapõhjalisem ja abortide riiklik rahastamise küsimus saaks poliitiliseks otsuseks. Pole ime, et erakondade just väärtuspõhine toetus on kasvutrendis.“

Elu marss jagas 11. septembril väljavõtet Moonika Helme kõnest, mille too pidas Elu marsil: „Ja 21. sajandil ei pea kelleltki elu võtmine olema enam pereplaneerimise vahend ja vabaduse sümbol! Meil on aeg asuda siin, 21. sajandis täiesti uue eetilise paradigma kujundamisele. … See on kindlasti see, et me peame saavutama põhimõttelise muutuse suhtumises lastesse! Et lapsed on toredad, nad on su sõbrad, mõtte – ja teekaaslased su maises elus! Mitte vaenlaseks ega takistuseks millegi saavutamisel, nagu püütakse meile selgeks teha kõikvõimalike progressivistide poolt.“

3. oktoobril: „Poola president Andrzej Duda’st sai esimene Poola president, kes osales eelmisel nädalal toimunud iga-aastasel Elu marsil. … Loodame, et ka Eestis liitub üha rohkem ELU kaitsega meie valitsusliikmeid ja rahvasaadikuid.“

12. oktoobril: „Me ei peaks üllatuma, kui kuuleme mõrvadest, tapmistest, sõdadest, vihkamisest. Kui ema suudab tappa omaenda lapse, mis jääb siis veel üle, kui et ka meie tapame üksteist? Ja rahvas, kes tapab oma lapsi emaüsas on oma hinge kaotanud. – Ema Theresa“

17. oktoobril: „Kuna meestel on nö. ‘’eluline’’ roll loote eostamisel, peaks meestel samuti olema suurem kaasarääkimise õigus. … Suur osa abordijärgses nõustamises osalenud naistest on öelnud, et neid survestati aborte tegema. See surve on tulnud nende poiss-sõpradelt, meestelt, isadelt-meestelt. … Meestel peaks olema seadustega kaitstud võrdsed õigused lapse elu ja tuleviku eest seismisel ning sellega seotud otsuste tegemisel.“

23. oktoobril: „Häid uudiseid ka! Poola ülemkohus otsustas, et lapse tapmine sünnieelse diagnoosi tõttu on põhiseadusega vastuolus, keelates riigis 98 % abortidest.“

1. detsember: „Elupooldav liikumine Elu Marss on ellu kutsutud eesmärgiga tugevdada kodanikuühiskonda ja selle tegevus on suunatud kõikide põhiväärtuste- elu, perekonna ja traditsiooni kaitseks. Oma pikaajalise projektiga soovime toetada ja kaitsta ühiskonna kõige kaitsetumaid- veel sündimata elusid, panustada naiste turvalisusele ja heaolule, raseduskriisi nõustamisse, abordi ennetustöösse, toetada üksikemasid.“

2. detsember: „PS. Kutsume ka üles finantsiliselt toetama Objektiivi, kes on õla alla pannud abielureferendumi ’’Jah’’ kampaaniale.“

31. detsember: „Tänu teie toetusele ja annetustele sai selle aasta kevadel hoo sisse Elu Marsi töö sündimata elude ja traditsioonilise pere kaitseks. … Kodanikuühiskond ja konservatiivne hääl on muutumas üha valjemaks ja oleme leidmas tagasitee kristlikke alusväärtuste juurde! … Järgmisel aastal soovime ühendada jõud ja teha igakülgset koostööd ka teiste maailmavaateliselt ühilduvate organisatsioonidega!“