Kolm tasuta nõuannet Postimehele

Möödunud kevadel valiti Eesti esindajateks Euroopa Parlamenti kolm naist ja kolm meest. Sellise informatsiooni põhjal võiks Eesti saada soolise ebavõrdsuse vähenemist ilmestavates edetabelites kõrge koha.

Eesti Statistikaameti andmetel elab Eestis 25–79-aastaseid naisi 480 384 (54%) ja mehi 416 276 (46%). Statistika ütleb ka, et Eesti naised on kõrge­malt haritud kui mehed – summeerides näitajad alates üldkeskharidusest kuni doktori­kraadini on tulemus 2 : 3 naiste kasuks.

Meie juhtiva päevalehe, Postimehe 2015. aasta esimese seitsme kuu paberlehti sirvides aga ei paista naiste võrdne esindatus europarlamendis, naiste arvuline ülekaal rahvastikus ja paremus hariduse vallas kuidagi välja. Jäme ots on suure ülekaaluga meeste käes, nagu allpool tabelist näha.

Mees- ja naisautorid Postimehe arvamusküljel aastal 2015

Mees- ja naisautorid Postimehe arvamusküljel aastal 2015

Annan Postimehele kolm tasuta nõuannet, et asja parandada

  1. Avaldage naisautorite arvamuslugusid. Kui toimetusse neid kandikul ei tooda, siis nähke naisautorite kaasamiseks rohkem vaeva.

Miks seda tegema peaks? Aga sellepärast, et väljaandel, mis tituleerib end Eesti suuri­maks kvaliteet­päeva­leheks, on eriline vastutus ühiskonna kui terviku ees. Ja kuna kaasaegne ühiskond on mitmekesine ning selle esindajate taust samuti, oleks ehk aeg hakata tasakaalustatumalt ühiskoda suhtuma ning arvamuslugude autorkonda mitmekesistama?

  1. Kasutage naisi puudutavate lugude illustreerimiseks asjakohast fotomaterjali. Kui pildivalikul tekib kõhklus, võib asjakohase foto leidmiseks julgesti konkreetse loo asjaosaliste poole pöörduda.

Möödunud kevadel toimunud Eesti Naiste VI kongress, mille juhtlause oli „Eestimaa kasutamata võima­lus“, võttis vastu manifesti, mis muuhulgas ütleb järgmist: „Me leiame, et naine, tema mõtted, sõnad, teod, teadmised, töö ja looming on Eesti ühiskonnas vähem väärtus­tatud kui mees ja tema tehtu. Seda näitab nii Euroopa suurim sooline palgalõhe kui ka prae­gune olukord poliitikas ja majanduselus, kus juhtivatel kohtadel on valdavalt mehed“.

Postimees küll avaldas toona manifesti täies mahus, kuid toimetaja pidas vajalikuks lisada sellele foto, kus on peata naised. See ei ole asjakohane pilt naiste kongressist.

Postimehe arusaam naiskongressist

Postimehe arusaam naiste kongressist

  1. Hoiduge seksismist.

Seksistlike reklaamide, fotode, arvamuste kohta saab infot rohketest meediaanalüüsidest, aga väga lühidalt näiteks siit.

Kindlasti on seksistlik see Postimehes avaldatud reklaam.

Kvaliteetpäevaleht aastal 2015?

Kvaliteetpäevaleht aastal 2015?

 

Toimetas Aet Kuusik