Kooseluseadus kehtib, narkosõltuvusega emad ja aasta ema konkurss

Uudiskiri 24.03–14.04

Möödunud nädalatel lugesime uudiseid Riigikohtu otsusest kooseluseaduse kehtivuse kohta, narkosõltuvusega emade keerulisest olukorrast ning aasta ema konkursist. Uudiskirja lõpus leiad põnevaid feministlikke tegutsemis- ja lugemissoovitusi!

Kooseluseadus kehtib

Riigikohus kinnitas, et kooseluseadus kehtib vaatamata rakendusaktide puudumisele: “Kolleegium on seisukohal, et kuigi riigikogu on jätnud kooseluseadusest tulenevad muudatused teistes seadustes tegemata, ei võta see kohtutelt kohustust kooseluseadust üksikjuhtumil rakendada, lahendades vajaduse korral eri õigusnormidest tulenevad konfliktid õiguse üldpõhimõtetele tuginedes:”

Narkosõltuvusega emad kahvlis

Narkosõltuvusega naistel tuleb laste äravõtmise hirmus loobuda ravist ning leppida politsei omavoli ja terviseandmete lekkega, selgub esimest korda Eestis läbi viidud uuringust Tallinna ja Ida-Virumaa uimasteid tarvitavate naiste õiguste rikkumistest. Uuringu autorid jõudsid järeldusele, et politsei kasutab sõltuvust teadlikult väljapressimiseks ning leidsid, et valitsus peaks leidma võimalusi uimasteid tarvitavate naiste kaitsmisega seonduvate probleemide lahendamiseks. EPL märgib juhtkirjas, et küsitletud riigiasutuste esindajad kippusid probleemi pigem eitama.

Naisliit ja aasta ema

Eesti Naisliit kuulutas aprilli alul välja eelmisel aastal poleemikat tekitanud aasta ema konkursi. Uue statuudi järgi võib sel aastal tiitlile kandideerida “Eesti vabariigi kodanik, kes on pühendunud ja väärtustab perekonda ning kelle peres on täiskasvanud tublideks inimesteks üles kasvatatud vähemalt kaks last, kes on tunnustatud ja pädev oma töös või siis aktiivne osaleja ühiskonna elu edendamisel.” Kuigi 2017. aastal ängi tekitanud abielunõuet sel aastal ei leia, siis otsustas naisliit perekesksete väärtuste esiletõstmiseks lisada nõude, et lapsed peavad olema kasvanud tublideks täiskasvanuteks.

Tegutse!

Lugemissoovitused