Poola naised võitlevad abordiõiguse eest, Feministeerium käis ÜROs, uudiskiri

Uudiskiri 03.03–24.03

Möödunud nädalatel alustas Poola valitsus taas arutelu abordi täieliku keelustamise seaduseelnõu üle, Feministeerium käis naiste õiguste teemalisel ÜRO kohtumisel ning värske statistika näitas soolise palgalõhe vähenemist. Uudiskirja lõpus leiad põnevaid feministlikke tegutsemis- ja lugemissoovitusi!

Toeta Poola naiste võitlust abordiõiguse eest!

Poola valitsus arutab taas eelmisel aastal musta esmaspäeva protestidega maha surutud abordi täieliku keelustamise seaduseelnõud. Hetkel saab Poolas teha seaduslikult aborti vägistamise, intsesti ja loote väärarengu korral. Praegune muudatus kätkeb loote väärarengu puhul abordi keelamist. Anna oma allkiri abordi tegemise reeglite karmistamise vastu sellel lingil.

ÜRO naiste staatuse komisjoni (CSW) kohtumine

12.23. märts toimus New Yorgis suurim naiste õiguste teemaline ÜRO kohtumine, kus lisaks ÜRO liikmesriikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele osalesid ka enam kui 4300 (uuendatud 28.03 -Toim.) vabaühenduste esindajat. Esimest korda oli ÜRO peakorteris kohal ka Feministeerium. Toimetaja Kadi Viik kirjutab toimunust lähemalt järgmisel nädalal.

Vähenenud palgalõhe

Eurostati äsja avaldatud uuringust selgub, et 2016. aastal oli Eestis sooline palgalõhe 25,3%, mis on üle pooleteise protsendi võrra väiksem kui 2015. aastal. Statistikaameti andmetel on naiste palkadele viimastel aastatel mõju avaldanud juhtivatel ametikohtadel töötavate naiste osakaalu suurenemine. Samas väärib märkimist Tuleva koostatud analüüs, meeste ja naiste vahelisest pensionilõhest, mille alus on palgalõhe.

Feministeerium ÜROs

Tegutse!

Lugemissoovitused