Sotsiaalministeeriumi memo a la Postimees

Postimees illustreerib Sotsiaalministeeriumi alkoholi reklaami- ja müügipiirangute uudise raseda naisega, kes hoiab käes alkoholipudelit. Lugeja Paula Eht inspireerus ja saatis meile ministeeriumi memo Postimehe tõlgenduses.

Sotsiaalministeerium on asunud lisaks alkoholi reklaami- ja müügipiirangute paketile analüüsima ka võimalusi vähendada alkoholireklaami internetis ja mobiilirakendustes, mida võivad kasutada rasedad naised.

«Sotsiaalministeerium on alustanud ettepanekute väljatöötamist alkoholireklaami mahu vähendamiseks naistele suunatud veebilehtedel, analüüsinud uuringuid, tutvunud Soome värske vastavasisulise regulatsiooniga ning konsulteerinud infotehnoloogia spetsialistidega,» seisab tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski valitsuse kabinetinõupidamisele esitatud memorandumis.

Ministeerium on leidnud kehtivale olukorrale kolm alternatiivi. Neist üks näeb ette alkoholireklaami täieliku keelamist naistele mõeldud sisuga veebilehtedel, teise puhul tehtaks erand alkoholikäitlejate veebikülgedele. Kolmas ettepanek on lubada alkoholireklaami vaid lehekülgedel, kus nõutakse kasutaja tuvastamist, kontrollides naiskasutaja puhul tema tervislikku seisundit e-tervise infosüsteemi kaudu. Raseduse olemasolu korral oleks reklaami kuvamine keelatud.

Kolmanda variandi alternatiiv oleks lubada reklaami näitamist vaid lehekülgedel, mis nõuavad sisenemisel kinnitust meessoo kohta. Keelatud reklaamiks võib ministeeriumi ettepanekute järgi lugeda ka tarbijamängud, loteriid või võistlused, mille juhises, kirjelduses või muus taolises on seosed alkohoolse joogi kaubamärgiga.

pm rase naine

Esialgne pealkiri oli “Ministeeriumi vastulöök kritiseerijatele: tulekul on karmimad napsureklaami piirangud”. PM Tarbija ekraanitõmmis.

Lisaks plaanib ministeerium välja töötada ka sätted selleks, et takistada alkoholireklaami levitamine sotsiaalvõrgustikes, näiteks Facebookis, ja peamiselt naislugejate külastatavates foorumites (käsitöö, laste kasvatamine, koristamine, ilunõuanded jms). Lisaks on Ossinovskil plaan töötada välja meetmed, et takistada alkoholireklaami levikut kasutaja toodetud sisus.

“Kahetsusväärsel kombel on kainestusmajade peamised kliendid rasedad naised ning eriti kurvaks teeb asjaolu, et tihti tarbivad tulevased emad just kangeid alkohoolseid jooke. Naiste kui äärmiselt mõjutatava tarbijagrupi otsuseid ei saa jätta pelgalt naiste enda hooleks,” lisas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski memorandumis. «Täiendavalt vajavad analüüsi ja lahendamist küsimused vastutusest ja seaduse rakendusvõimalustest, samuti telefonirakenduste spetsiifikast tulenevad rakenduslikud küsimused,»

Dokumendis soovitab Ossinovski valitsusel võtta vastu otsus, mille järgi peaks majandus- ja taristuminister Kristen Michal koostöös Ossinovskiga valmistama ette ettepanekud veebi ja mobiilsidevahendite kaudu rasedate naiste hulgas leviva alkoholireklaami piiramiseks ning esitlema neid valitsusele aprilli jooksul.

Reklaamipiiranguid internetis hakkas ministeerium arutama seetõttu, et eelnõu kohta huvipooltelt laekunud kommentaarides juhiti tähelepanu asjaolule, et alkoholireklaam internetis on kasvav trend ning arvestades viljakas eas naiste suurt veebikasutust, vajab see valdkond enam tähelepanu.

Feministeerium toetab igati Sotsiaalministeeriumi püüdlusi alkoholi tarbimise vähendamiseks Eestis, küll aga ei kiida heaks Postimehe pildikeelt.
 
Toimetasid Aet Kuusik ja Nele Laos.