September: kui erinevus ühendab

Feministeerium sai loodud selleks, et Eesti feministlikel häältel oleks oma platvorm. Aastaid tundus, et peamiselt kõnelesid võrdõiguslikkuse eest üksikud poliitikud või mõned riigiametnikud ning vähe oli kuulda feministliku kogukonna häält. Eestis on palju naisorganisatsioone, kuid väheseid neist võib feministlikuks pidada ning veel vähesemaid on kuulda ühiskondlikus debatis.

Feministeeriumi eesmärk oli – ning jätkuvalt on – pakkuda hästi argumenteeritud arvamuste paljusust. Meie toimetuse liikmete ning ka lugejate seisukohad ja taustad on mitmekesised. Feminismi sees on eri suundi ja põhimõtteid ja feministlikult on võimalik argumenteerida näiteks nii burkakeelu poolt kui ka vastu, et tekiks arusaam teema komplekssusest. Oluline on argumentide kvaliteet ja feministlik lähtepunkt, sest arvamused, et soolise võrdõiguslikkusega on ammu kõik korras või et naistel võiks veidi vähem õigusi olla, ei vääri tähelepanu. Igatahes eelistame feministlike arvamuste paljusust, sest anti-feminism on nii tüütult ühetaoline.

Meid ühendab meie erinevus

Lisaks arvamuste mitmekesisusele soovime ka arvajate mitmekesisust. Meie kollektiivi kuulub neli liiget, kuid külalisautoreid on meil hulga rohkem. 2018. aasta jooksul on juba 54 põnevat inimest meile kirjutanud ja kolm kunstnikku illustratsioone teinud. Aitäh teile! Kuigi enamik külalisautoritest on naised, kirjutavad meile ka kõik ülejäänud, sealhulgas mehed. Meid huvitavad erinevad kogemused, arusaamad ja taustad – kus sugu põimub rahvuse, seksuaalse orientatsiooni, klassi, usu, erivajaduse või vanusega. Soolise võrdõiguslikkuse aruteludes on kõige rohkem kuulda naiste häält, kellel on auto, kontoritöö, kodakondsus ja pangalaen. Teisisõnu, kõlavad keskklassi või kõrgemale kuuluvate naiste hääled. Mis vajadused, unistused, argiprobleemid on aga kõigil teistel?

Seepärast ootame väga kaastöid. Eriti oodatud on päevakajalised lood, aga teretulnud on kõik feministlikku vaatenurka avavad tekstid ja pildid, kuulugu need poliitika, kultuuri või “naisteka” valdkonda. Kui sul tekkis huvi, võta ühendust meie toimetajatega. Võimaluse korral maksame honorari, kuid 2018. aastaks on meie honorarifond kahjuks otsas ja sõltume annetustest.

Saaks kokku?

Juulis viisime läbi lugejaküsitluse. Päris paljud teist andsid märku, et teile meeldiks rohkem internetist välja tulla ja silmast silma suhelda. Meile meeldiks see ka! Feministlik kogukond Eestis on suurenemas, huvilisi on palju ning seoses sellega on suurenenud ka arvamuste paljusus. Internet ei ole alati parim viis suhtlemiseks, kuigi sellel on omad võlud ja võimalused. Alates oktoobrist hakkame iga paari kuu tagant korraldama üritusi, et feministidel oleks põhjust kokku saada. Kas tahaksid kaasa lüüa või on sul ideid, mida teha võiks? Kirjuta meile, sünkroniseerime kalendreid.

Jaga meiega oma lugu

Küsitlusest saime ka teada, et meie lugejad soovivad rohkem positiivset inspiratsiooni. Nagu meiegi. Seepärast alustame väikese koduloolise projektiga ja anname teile võimaluse jagada, kuidas feministiks kujunesite. Räägi meile, millised kogemused, sündmused ja inimesed sind feministiks saamise teel mõjutasid. Lisainfot #feministiks-projekti kohta jagame septembri keskel. Inspireeri meid, teisi ja ennast!

Toimetuse veerg on igakuine kokkuvõte Feministeeriumi kollektiivi mõtetest ja plaanidest. Septembri veerg on esimene, edasi saad jälgida meie mõtteid siit