Aasta šovinisti valimised: kandidaat nr 5 on Urmas Espenberg! Täiendatud!

Erootilise alatooniga romaane viljelenud kirjanik ja EKRE juhatuse liige Urmas Espenberg rääkis eile “50 halli varjundit” kommenteerides seitsmestele uudistele, millised on naiste number 1 seksuaalfantaasiad. Erinevalt Erki Noolest, kes tugines isiklikele kogemustele abordist rääkides, on Urmas Espenberg läbi viinud teadusliku uuringu naiste seksuaalfantaasiate teemal. Ta jõudis järeldusele, et naised unistavad sellest, et neid ahistataks.

„Uurides naiste seksuaalfantaasiaid: üks põhiline fantaasia on selline, olla kontrollitud, olla nagu ahistatud.“

Tulemused on huvitavad, sest seksuaalse ahistamise puhul on oluliseks kriteeriumiks see, et kannatanu(te) jaoks on tegevus soovimatu. Kindlasti vajavad uuringutulemused täiendavaid analüüse.

Espenberg

Urmas Espenberg, aksepteeritud inimeste seksuaalkäitumise spetsialist.

Kogetu aitab naiste seksuaalfantaasiate spetsialistil näha laiemat, ühiskondliku tähendusega pilti:

„Mina ütleks konservatiivina nii, et see kõik on kasulik meie iibele. Kui oma voodielu rikastaks laste nimel, siis miks mitte. Väike eelmäng ja siis asja juurde.“

Meie ütleks elukutseliste konservatiividena nii, et kõik mis on kasulik iibele, on kasulik Eestile. Kui Eesti nimel peab taluma pisut seksuaalset ahistamist, siis miks ka mitte.

Täiendatud olulise informatsiooniga!

Espenberg saatis meile protestikirja, kus palus see paskvill kodulehelt eemaldada ning tema ees vabandada, apelleerides TV3 tehtud saatelõigu kehvale montaažile ning oluliste lõikude väljajätmisele. Paskvilli me ei eemalda, oleme tsiteerinud allikat täpselt ning montaažitöö osas palume pöörduda otse TV3-e poole. Küll lubasime Espenbergile publitseerida tema protesti ja avaliku vastulause! muutmata kujul, et lugejad saaksid ise oma arvamuse kujundada.

Palun, siin see on.

 

——– Esialgne kiri ——–

Pealkiri: Protest ja avalik vastulause!

Kuupäev: 03.03.2015 12:22

Austatud feministid!

Ma ei tea, kes on teie portaali taga või mis imelik nähtus Feministeerium üldse on, üsna umbisikuline moodustis selline, kes ilmselgelt ei armasta meessugu…aga see selleks.

Ma poleks ehk reageerinud sellele solvangule, et te mind oma naljakasse tabelisse panite ja võimalikult ebaõnnestunud pildi üles riputate, kuid siin on olnud tõsiseid faktivigu ja tõlgenduste küsimusi, mis sunnivad vastulauset esitama.

Minu poole pöördus TV3 reporter Veidemann-.Makko ja palus kommentaari raamatu ja filmi “50 halli varjundit edule”, millele andsin omapoolse tõlgenduse.Teise eksperdina sai sõna minu hea sõber ja kolleeg Imre Rammul, rohkem küll meditsiini vaatevinklist.

Saatelõik oli kehvasti monteeritud ja siit jäid välja mitu olulist lõiku, mis võisid näidata minu väidete kallutatust. Kordan siis dokumentaalselt üle.

Omamata mingit ebasõbralikkust naiste suhtes või isegi ainsatki eelarvamust, on naiste seksuaalfantaasiate uurimine objektiivne aine ja siin kehivad samuti teadusele omased tunnused ehk sellega on nii, et meeldivad need asjad meile või mitte, aga sellised nad on.

Ütlesin oma vastuses, et naiste seksuaalfantaasiate uuringuid on Eestis vähe läbi viidud, seetõttu tuleb toetuda välismaistele uuringutele. Rootsi seksuaalteadlased Maij-Brith Bergstrm-Walan (muuseas Rootsi tuntuim seksuoloog ja pealegi naine) ning Ivarsson, samuti USA uurija N.Friday on oma uurimustes korduvalt välja toonud naiste seksuaalfantaasiate struktuuri ja kirjelduse. Mõlema soo puhul on olemas nii tavalised (mees-naine) fantaasiad, kui ka ebatavalised fantaasiad. Uurides viimaste struktuuri sadade naiste käest küsides on jõudnud need uurijad ja paljud teised mujal maailmas järeldusele, et 50% ebatavalistest naiste seksuaalfantaasiatest ja unenägudest moodustavad sado-masohhistlikud fantaasiad. Teisel kohal on lesbilised fantaasiad ja kolmandal enda palja keha näitamise ehk ekshibisoinistlikud fantaasiad…Minu miniküsitlused aastatel 1997-2001 on seda kinnitanud. Ja selles pole minu arust midagi halba, kuigi see võib olla üllatav…ka feministidele, mis ei tee seda omakorda olematuks.See seletab ka raamatu “50 varjundit” populaarsust naislugejate seas vägagi loogiliselt.

Nimetatud uurimused on kättesaadavad ka eesti keeles Friday,N. Salajased aiad, Tallinn 1996 ning Bergström-Walan, M-B.; Ivarsson M, Keelatud unelmad Tallinn 1997

Miks see nii on? Miks vägivald ja masohhism naiste meeli erutab?

Vastuse saan tsiteerida oma raamatust “Erose kütkeis” Tallinn Pegasus 2005 lk. 265…

“Kõigepealt mängib teatud osa ilmselt naise ajalooline alluv-rõhutud arhetüüp ja selle feministlik ümberlükkamine, mis isiksuse tasandil elatakse läbi mingi võitlusena oma fantaasiates. Mõnikord on põhjuseks lapsepõlve üleelamised ja vanemate poolt toime pandud liigne karistamine, samuti pingeseisundid. Vahel heidetakse endale midagi keelatut ette ja saadakse selle eest teenitud karistus….jne…

Olen Eesti Akadeemilise Sekuoloogia Seltsi liige ja aksepteeritud inimeste seksuaalkäitumise spetsialist, palun olemasolev paskvill oma kodulehelt eemalda ja minu ees vabandada.

Kahjuks ei kuulu ma teie auväärsete nominentide ritta…austan naisi ja samas kaitsen ka mehi, võrdne kohtlemine ei ole ühesuunaline tee…

Lugupidamisega

Urmas Espenberg

 

Aasta šovinist on rubriik, kus tutvustame lugejatele ükshaaval silmapaistvaid šoviniste. Aasta lõpus korraldame rahvahääletuse ja toimub pidulik galaõhtu.

Tutvu ka teiste aasta šovinisti kandidaatidega!