Alternatiiv tulpidele ja šokolaadile: tähista naistepäeva, annetades abivajajatele hügieenitarbeid

Heategevusliku kampaania korraldajad kutsuvad solidaarse naistepäeva kampaania käigus annetama Eesti vähekindlustatud naistele ja tüdrukutele hügieenitarbeid. Oma panuse saab anda üle Eesti 25. veebruarist kuni 11. märtsini. Toetada saad, tehes rahalise annetuse või tuues hügieenitarbed Tallinnas, Tartus, Viljandis, Pärnus, Paides, Raplas, Tapal ja Kuressaares asuvatesse kogumispunktidesse.

Kui Šotimaal jagatakse menstruatsiooniks vajalikke hügieenitooted kõigile tasuta ja hiljuti teatas Uus-Meremaa, et hakkab koolides tegema sama, siis Eestis tõsteti tampoonide ja hügieenisidemete 9% käibemaksumäär kümme aastat tagasi 20%-ni. Poliitikud pole vahepeal pidanud vajalikuks vähendatud maksumäära taas kehtestada. Samal ajal elas Statistikaameti andmetel 2019. aastal absoluutses vaesuses üle 2% ja suhtelises vaesuses viiendik Eesti elanikkonnast. Paljudel on raskusi nii toidu kui ka igapäevaste hügieenitarvete ostmisega. Igapäevase hügieenitarvete alla kuuluvad menstruatsiooni ajal kasutatavad tooted. See on pidev kulu, millest naised loobuda ei saa. Paljudel naistel ja tüdrukutel puudub raha hügieenitarvete ostmiseks, mistõttu võivad nad igal kuul jääda eemale ühiskonnaelust – koolist, töölt, huviringidest.

Solidaarse naistepäeva kampaania kogub annetusi, et toetada menstruatsiooniks ja suuhügieeniks vajalike tarvetega Toidupanka, Pärnu Naiste Tugikeskust, Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskust, rahalistes raskustes peresid toetavat TEEL MTÜ-d ja Eesti Pagulasabi. Suuhügieenivahendeid kogutakse sel aastal esimest korda ja seda põhjusel, et vägivallal on  varjatud tagajärg, mis kaasneb vägivaldse suhtega ja sellest väljumisega. Pärnu Naiste Tugikeskuse juhi Margo Orupõld selgitab: “Pingeolukorras inimesel on pinges kogu organism. See jätab jälje. Ka terastross katkeb ühel hetkel. Kui pinge langeb, tekivad füüsilised järelnähud. Oleme tähele pannud, et  vägivaldsest suhtest väljunud naiste hambad lähevad korrast ära, juuksed kukuvad välja.”

Keskkooliõpilane ja kodanikuaktivist Kertu-Birgit Anton leiab, et kui toidupuuduse leevendamise ning riiete jagamisega tegelevad hulk väga tänuväärseid ettevõtmisi, siis hügieenitarvetega varustamine – mis on hästi elamiseks samuti möödapääsmatu – on seni kaugelt liiga vähe tähelepanu saanud. Koos Kertu-Birgitiga annetab sel aastal ka tema ema, Maia-Liisa Anton, kes meenutab: “Suur osa meist teab, et nõukaaja naistel normaalseid menstruaalhügieeni vahendeid väga ei olnud, aga mul on tunne, et praegu arvab enamik inimesi, et kõigil tüdrukutel ja naistel on raha, et kaunilt pakendatud ja mugavaid kaasaegseid hügieenivahendeid osta.”

2019. aastal tarbekaupade ettevõtte Procter & Gamble tehtud küsitlusest selgus, et iga kümnes Eesti tüdruk on pidanud koolist puuduma, sest tal pole rahapuudusel olnud võimalik osta menstruatsiooniks vajalikke hügieenitarbeid, näiteks tampoone või hügieenisidemeid. “Annetuste abil on igal aastal vähem olukordi, kus naine peab valima, kas osta endale või oma tütrele süüa või hügieenivahendeid,” loodab Anton.

Kolmandat solidaarset naistepäeva korraldavad vabatahtlikult Kristel Rannaääre, Nele Laos ja Merle Praakli.