Haavatud õiglustunne ja võrdsus

Uudiskiri 26.05–19.06

Möödunud nädalatel rääkisime mitmest inimeste õiglustunnet haavanud riigikohtu otsusest, lugesime samasooliste paaride võrdsetest elamisloaõigustest Euroopa Liidus ja käisime Riias Baltic Pride’i marsil. Uudiskirja lõpust leiad põnevaid feministlikke tegutsemis- ja lugemissoovitusi!

Riigikohtu lahendid

Hoiatus: lingitud artiklite sisu võib olla häiriv, kirjeldused vägistamistest

ERR kirjutab, et Riigikohus tegi juuni alul lahendi alaealise kasutütre vägistamises süüdimõistetud mehele, kuid toonitas, et kuigi eelnevad kohtuotsused tühistati, siis ei tähenda see, et süüdistatav on karistusest pääsenud. Kohust ajendas selgitama avalikkuse raev tunnetatud ebaõigluse pärast. EPL ja Delfi kajastasid veel kahte sarnaseid tundeid tekitavat kohtuotsust. Lahendite selgitustest paistab vajadus suurendada kohtusüsteemi tundlikkust ohvrite suhtes, kes kannatavad menetlusprotsessi detailide tõttu asjatult uuesti.

Võrdsed õigused

Euroopa Kohus otsustas juuni alguses, et liikmesriigid peavad tunnustama teistes Euroopa Liidu riikides sõlmitud samasooliste abielusid ja andma neile paaridele samad elamisloaõigused kui erisoolistele perekondadele: “Ehk sisuliselt leidis nüüd Euroopa Kohus, et käesoleval juhul on mõiste abikaasa sooneutraalne,” kirjutab ERR toimetaja Laur Viirand.

Juuni on LGBT uhkuse kuu ja Feministeerium võttis osa Riias toimunud Baltic Pride’i marsist. Foto: Aet Kuusik

Tegutse!

Lugemissoovitused