Varro Vooglaid esitab oma arvamusartiklis “Kodanikuühiskonna illusioon ja õigusriigi paroodia” valeväiteid

Täna ilmus Postimees.ee arvamusküljel ja paberlehes artikkel “Varro Vooglaid: kodanikuühiskonna illusioon ja õigusriigi paroodia”, mis sisaldas valeväiteid. Palusime Postimehelt valeväited eemaldada.

Nimelt loo, millele Varro Vooglaid viitab ehk “Maari Põim: kus peatub usupööre riigis?”, ilmunud 20.07.2020, autor Maari Põim ei ole MTÜ Oma Tuba projektijuht ega töötaja ega pole seda kunagi olnud. Arvamuslugu, millele Varro Vooglaid oma loos viitab, ei ole ka Feministeerium.ee lehel ilmunud.  Maari Põimi seob Feministeeriumiga see, et tema kirjutatud artikleid (mida me soovitame!) on Feministeerium avaldanud, nagu Postimeeski.

Samuti ei vasta tõele, et portaali Feministeerium haldav MTÜ Oma Tuba saab pea kogu oma sissetuleku avalikult võimult, peaasjalikult Sotsiaalministeeriumi kaudu hangitud toetustest, ning et annetuste osakaal Feministeeriumi tuludest on kaduvväike. 2019. aastal moodustas Hasartmängumaksu Nõukogu projektirahastus MTÜ eelarvest veidi üle poole (59%), ülejäänu tuli eraisikute annetustest (14%) ning muudest projektitoetustest (sh eraisikutest annetajate toetus Hooandja platvormi kaudu, Põhjamaade Ministrite Nõukogult ja Aktiivsete Kodanike Fondilt, kokku 27%). Sellel aastal on hasartmängumaksu projektirahastuse osakaal MTÜ eelarvest 45%, samuti on suurenenud eraisikute toetused.