Krista Kampus: naistel on viimane aeg organiseeruda

Enne valimisi piilub Feministeerium kandideerivate naiste käekottidesse. Neljanda võimalusena saime vaadata, mida peidab enda kotis Krista Kampus, kes kandideerib sotsiaaldemokraatide nimekirjas.

Olen seitse aastat elanud vaheldumisi Tallinnas ja Stockholmis, nii kannan alati kaasas kahe kodu võtmeid. Kosmeetikat mu kotist palju ei leia ning seda vähestki unustan enamasti kasutada, võiks vabalt koju jätta. Tallinna kodus on remont lõpetamisel, mõõdulint on seega hädavajalik. Kotis on alati ka riidest poevõrk, sest jätkusuutlik areng ja kliimamuutus on minu jaoks läbivalt olulised väärtuspõhised teemad. Seepärast otsustasin valimisnänni mitte tellida rohkem kui paari papist pastaka ja huulepulga jagu.

Üks väike, aga väga tähtis asi mu kotis on ÜRO kestliku arengu tegevuskava (Agenda 2030) eesmärke kujutav ümmargune värviline rinnamärk. Erkpunane tähistab 5. eesmärki: “Saavutada sooline võrdõiguslikkus ja võimestada kõiki naisi ja tüdrukuid”. Selle saavutamisse panustan iga päev nagu suudan, saan ja oskan.

Mind innustavad inimesed, kes otsivad ja näevad suurt pilti ega unusta, et nende tegevuse kasu peab olema tuntav võimalikult paljudele; et liiga ei tohi teha kellelegi. Pean oluliseks kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist – 21. sajandil on võrdsete õiguste tagamine lihtsalt elementaarne. Väga suurt muret teeb vanussurve tööturul ja vanemate inimeste väärikas toimetulek, aga väärikas toimetulek üleüldiselt. Unustame, kui suure tõuke annab väärtuslik olemise tunne inimesele ühiskonnas hakkama saamiseks, õnnelik olemiseks.

Kotis on alati ka riidest poevõrk, sest jätkusuutlik areng ja kliimamuutus on minu jaoks läbivalt olulised väärtuspõhised teemad.

Lahenduste otsimisel võiksime julgelt vaadata Islandi poole – Maailma Majandusfoorumi soolise võrdõiguslikkuse pingerea võitja viimased kaheksa aastat. Suhtumine stiilis “ootame, vaatame” on nõrk. Mina pole nõus enam ootama! Tahan konkreetseid meetmeid muutuste käivitamiseks. Põhjamaad on hea eeskuju. Miks ei võiks Eesti võtta strateegiliseks eesmärgiks kaotada palgalõhe 2030. aastaks? Island loodab selle saavutada juba aastaks 2022. Tänu kvootidele on nii sealses parlamendis kui ka ettevõtete nõukogudes naiste osalus enam kui 40%. Saan siit järeldada vaid üht: meetod töötab.

Soovin, et me, naised, toetaksime ja tunnustaksime üksteist rohkem ning seisaksime julgelt ja sirge seljaga oma õiguste eest. Kui meie seda ei tee, ei tee seda meie eest keegi – meil on viimane aeg organiseeruda. Keep calm and implement. Tallinnas toimunud naiste marss oli väga oluline õlg-õla kõrval tunde tekitamiseks, nii jätkata!

Krista Kampus töötas aastaid Läänemeremaade Nõukogus Stockholmis koordineerides riikidevahelist koostööd kliimamuutuste ja jätkusuutliku arengu valdkonnas. Praegu tegeleb Krista Rootsi mõttekoja Global Utmaning vanemnõunikuna poliitikate sidususe, naiste ja tüdrukute kaasamise ning jätkusuutliku linnaarenguga. Krista kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas Tallinnas Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita valimisringkonnas. Need on tema esimesed Riigikogu valimised.

Tutvu teiste kandidaatide (ja nende käekottidega) siin.