Lugejauuring, WHO otsus ja Woolfi-grupi uus kodukord

Uudiskiri 19.06–21.07

Möödunud nädalatel avasime Feministeeriumi esimese lugejauuringu, rõõmustasime Maailma Terviseorganisatsiooni otsuse üle ja lugesime “Virginia Woolf Sind Ei Karda!” grupi uut kodukorda. Lugemissoovitustesse lisasime seekord artiklid, mis aitavad Woolfi-grupi administreerimise ja transsoolisuse teemadel edasi mõtelda.

Feministeeriumi lugejauuring

Feministeerium on tegutsenud juba üle kolme aasta. Suviseks nokitsemiseks pakume võimalust meile tagasisidet anda ja nii meie arengule toeks olla. Hea lugeja, räägi hingelt ära, mida arvad ja tunned ning mida edaspidi ootad. Küsitlust on võimalik täita nii eesti kui ka vene keeles. Vastamine võtab aega kuni kümme minutit. Tagasisideankeet on avatud 31. juulini.

Transsoolisus

18. juunil eemaldas Maailma Terviseorganisatsioon haiguste nimistust transsoolisuse. Otsus aitab kaasa, et transsooliste inimeste puhul ei kasutataks pealesunnitud steriliseerimist ja haiglasse paigutamist ning teisi tõenduspõhise meditsiiniga vastuolus olevaid meetodeid ja protseduure.

“Virginia Woolf Sind Ei Karda!” grupi muudatused

Grupi 15 administraatorit esitasid uut kodukorda, tutvu selle laiendatud versiooniga siin, lühema versiooniga siin. Kodukorra muudatuseni viisid erimeelsused osa foorumlaste ja administraatorite vahel, mis kujuneks heaks võimaluseks grupi ja selle administreerimise olemuse üle vaadata. Samuti on Facebooki tekkinud juurde mitu uut gruppi, mille eesmärk võrdõiguslikkust edendada.

 

Hea lugeja, räägi hingelt ära, mida arvad ja tunned ning mida edaspidi ootad! Vasta siin. Foto: Slava Bowman, Unsplash

Muud uudised

Tegutse!