Feministlike loosungite ja meemide loomekonkurss

Ootame 17. oktoobriks 2023 meeme ja kujundatud loosungeid, mida saab trükkida kas kleebistena või printida rõivastele.

Feministeeriumi loomekonkursi teemaks on sooline ebavõrdsus kõigis selle vormides: struktuursest majanduslikust ebavõrdsusest puudulike vägivalla eest kaitsvate seadusteni, sooline enesekindlus ja eufooria, hariduslõhe ja iibefanatism. Soolist võrdsust on pahatihti vaadeldud muust ebavõrdsusest eraldi, kuid tänapäeva feministidel tuleb seista vastu soolisele ebaõiglusele niisamuti kui piirkondade vahelisele sotsiaalmajanduslikule ebavõrdsusele. Teretulnud on nii informatiivsed kui ka humoorikad pildid ja laused.

Suunavad küsimused inspiratsiooniks:

Konkursi auhinnafond on 2500 eurot, mis jaguneb kuni viie parima kujunduse autori vahel. Parimad valib välja Feministeeriumi toimetus. Koos autoritega otsustakse pusa, T-särgi, mütsi või riidest kottide ning plakatite ja kleepekate täpsed kujundused.

Konkursitööd tehes arvesta järgmiste tingimustega:

Küsimused ja konkursitööd saata aadressile info@feministeerium.ee.