Esita oma idee Tallinna feministliku foorumi programmi!

Soovime 2. novembril 2019 korraldada kogukonnaürituse – Tallinna feministliku foorumi (TALFF) –, kuhu saaksid kokku tulla naiste ja vähemuste õiguste teemadest hoolivad inimesed nii Eestist kui ka naaberriikidest. Foorumil saab suhelda feministidega siit ja mujalt, vahetada kogemusi ja kontakte, saada osa vestlustest, loengutest ja praktilistest õpitubadest. Õhtu lõpetab pidu. Osalemine on vaba, piletita ja võimalikult ligipääsetav. Foorum toimub Eesti Kunstiakadeemia ruumides.

Kas sinul, sinu organisatsioonil või grupil on idee, millega tahaksid foorumi programmis osaleda?

Sinu panus võib olla kas loeng, esitlus, praktiline töötuba või muu loominguline väljund, mille fookus on naiste õigustel, LGBT+ õigustel, võrdsel kohtlemisel või laiemalt inimõigustel. Saada meile oma idee kuni 8. augustini. Saadetute seast valime sisu ja mitmekesisust silmas pidades kokku 5–7 ideed, millest saab lõplik foorumi programm. Esinejatele tasume ning katame materjalikulud võimaluste piires.

Foorumi teema on LIIKUMINE. Ühiskond ei muutu õiglasemaks iseenesest. Diskrimineerivad ja allasuruvad tavad ei kao niisama. Harva, kui kellelegi lihtsalt “antakse” õigusi juurde, tavaliselt nõutakse neid välja – olgu siis jutt naiste hääleõigusest või õigusest käia ülikoolis, rassistliku diskrimineerimise kaotamisest, või LGBT+ kogukonna õigustest. Kõikide suuremate sotsiaalse õiglusega seotud muudatuste taga on olnud inimesed, kes on taotlenud neid muudatusi ning nende nimel organiseerunud.

Millist maailma sina näha tahad? Kuidas ja kellega sellist maailma ehitada? Kuidas panna väikesest õigluseideest võrsuma midagi suurt? Kuidas kasvatada endas julgust, et osaleda sotsiaalsetes liikumistes? Kuidas luua jätkusuutlikku liikumist? Mida teiste sotsiaalsete liikumiste õnnestumistest ja ebaõnnestumistest õppida? Kuidas teel paremasse maailma ennast ja lähedasi tervena hoida? Kuidas tugitoolis viljeletav internetiaktivism ja füüsiline liikumine omavahel suhestuvad?

Otsime programmi ideid, mis tõukuvad nendest küsimustest. Läbivaks jooneks on feministlik maailmavaade, ehk siis arusaam, et inimeste õigused ja võimalused ei peaks sõltuma nende soost. Samuti intersektsionaalne lähenemine, mis tähendab et erinevad rõhumise vormid ei toimi üksi, vaid omavahel põiminult.

ESITA OMA IDEE SIIN!