Ja 2015. aasta šovinist on…

Eile lõppenud aasta šovinisti valimistel osales 785 valijat. Viimastel Riigikogu valimistel 2015. aasta märtsis osales 574 153 valijat, nii et aasta šovinisti valimiste osavõtt oli pisut madalam (ca 1,4 promilli). Samas oli E-hääletamise kasutamine tunduvalt kõrgem. Tervelt 100% valijatest kasutasid valimiseks E-hääletamise võimalust, võrreldes Riigikogu valimiste 19,6%-ga. Tulemusi kommenteerinud politoloog Mandel Kubu selgitas hääletamismeetodi valikut sellega, et alternatiive ei pakutud. “Kui oleks olnud võimalik ka traditsioonilist paberhäält kasutada, oleks teatud kontingent seda meetodit eelistanud.”

Hääled jagunesid järgnevalt:

  1. Viktor Vassiljev, 265 häält
  2. Risto Berendson, 175 häält
  3. Priit Pullerits, 123 häält
  4. Urmas Espenberg, 115 häält
  5. Erki Nool, 30 häält
  6. Kindral Kert, 29 häält
  7. Õhtuleht, 17 häält
  8. Ingrid Veidenberg, 16 häält
  9. Priit Hõbemägi, 14 häält
  10. Lauri Viikna, 1 halastushääl

Valimistulemused näitavad, et tegijaid Eesti šovinismi maastikul on neli, üle saja hääle on saanud Vassiljev, Berendson, Pullerits ja Espenberg. “Kuigi Vassiljevi võit oli ülekaalukas, on siiski tegemist suhteliselt ohutu klouniga. Tema poolt oli turvaline hääletada, sest tal ei ole Eesti ühiskonnale mingit mõju,” selgitas Kubu. “Vassiljevi tähelend algas ja lõppes ettepanekuga sundsteriliseerida naised, kes abielluvad vastutustundetute meestega. Kuna ta on marginaliseeritud erakonna marginaliseeritud liige, pole mingit tõenäosust, et tema mõttevälgatustest reaalpoliitika saaks. Kui aga vaadata teiseks jäänud Berendsoni, siis tema näol on tegemist inimesega, kes süstemaatiliselt mõjutab eestlaste psüühikat. Tegemist on pikaajalise ja järjekindla töömesilasega, kes proovib panna eestlasi arvama, et naised põhjustavad omaenda tapmisi ja et seksuaalkuritegudes ei tohiks süüdi mõista korralikke koolipoisse. Berendsoni töö viljad on palju kaugeleulatuvama mõjuga kui Vassiljevi naljad.”

Vassiljevgif

Täname lugeja Tiinat kuldaväärt igiliikur-illustratsiooni eest.

Kolmas ja neljas koht läksid Priit Pulleritsule ja Urmas Espenbergile. Kuidas kommenteerib politoloog nende tulemust? “Pullerits ja Espenberg mängivad samas liigas nagu Vassiljev, aga nende kasuks räägib järjepidevus. Pullerits on viimasel ajal tegelikult keskendunud nn pagulasküsimusele, nii et tema kolmas koht ja korralik tulemus olid mõnevõrra üllatavad.”

Teise ešeloni moodustavad üksikuid hääli noppinud Nool, Kert, Õhtuleht, Veidenberg ja Hõbemägi. “Veidenberg on ainus valimistel osalenud naine, mis taas tõstab päevakorrale naiste alaesindatuse poliitikas. Tema tulemus oleks võinud olla parem, kuid viimasel ajal on ta mitu päris head intervjuud teinud ja ilmselt mõjus see tema valimistulemusele negatiivselt.”

Omaette kategooria on Lauri Viikna, kelle tulemus piirdus ühe häälega. “Tavaliselt näitab ühe hääle saamine seda, et peale kandidaadi enda ei ole ükski valija selle isiku poolt hääletanud,” kommenteeris kehva sooritust politoloog Kubu.

Osad valijad tõstatasid küsimuse, miks nende lemmikut kandidaatide seas ei olnud. Mandel Kubu selgitas, et kandidaatidele peab jääma mõistlik aeg kampaaniat teha. “Kindlasti oleks kõva kandidaat olnud endine rahandusminister Tõnis Palts, kes valimispäeval agiteeris, et Eesti naistele ei peaks palka maksma tööandjad, vaid hoopis nende mehed ja riik. Oleks ta reeglitest kinni pidanud ja kampaaniat õigel ajal teinud, oleks tema kandidatuur tõenäoliselt edukas olnud.”

Valimised võitnud Viktor Vassiljev saab auhinnaks diplomi.